logo
Bureau voor deskundigheidsbevordering, training en advies voor professionals
  

 
 
 

 
 
Over DeKennisKring

DeKennisKring, het bureau van Aldert Hoek en partners, is het bureau voor deskundigheidsbevordering, training en advies voor professionals in de hulpverlening, zorg en onderwijs. Wij richten ons op thema’s rondom opvoeding, gezinsdynamiek,relationeel –en seksueel geweld, huiselijkgeweld en kindermishandeling.
DeKennisKring verzorgt trainingen met open inschrijving en in-company trainingen, op basis van uw wensen en eventueel door u aangedragen casuïstiek

Onze missie

DeKennisKring stelt zich ten doel om de deskundigheid van professionals te vergroten op onderwerpen die gerelateerd zijn aan bovengenoemde problematieken. Hiermee geven wij invulling aan onze drijfveer om een aandeel te leveren aan het voorkomen hiervan of het kunnen bieden van een optimale begeleiding c.q behandeling.

DeKennisKring verzorgt de trainingen vanuit een interculturele invalshoek. Dit betekent dat ‘maatschappelijke diversiteit’ in al onze trainingen veel aandacht krijgt.

Naast het bieden van een theoretisch kader hechten wij er veel waarden aan om ook daadwerkelijk de beroepscompetenties in te oefenen, om dit optimaal te bereiken maken wij binnen onze trainingen veelal in het middaggedeelte gebruik van trainingsacteurs.

Trainingen

DeKennisKring ontwikkelt de trainingen zoveel mogelijk op maat. Daarom is het belangrijk dat u bij de trainingen met een open inschrijving op het aanmeldingsformulier twee vragen formuleert waarop u antwoord wilt hebben.

De in-company variant

Graag komen wij vrijblijvend bij u langs om met u te spreken over de mogelijkheden met betrekking tot deskundigheidsbevordering binnen uw bedrijf of organisatie en uw specifieke wensen daaromtrent. Na deze inventarisatie brengen wij desgewenst een offerte uit.

Klik op trainingen voor specifieke, inhoudelijke informatie over de trainingen van DeKennisKring.


www.dekenniskring.nl

info@dekenniskring.nl

telefoonnummer: 06 50 88 82 88
Giro nummer: 533718
BTW nummer: 188959750B01
KvKnummer: 34335118